Νόμος 2130/93 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ανεξόφλητες οφειλές δήμων και κοινοτήτων, συνδέσμων αυτών και αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, προερχόμενες από λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί μέχρι 31-12-1992 για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, δύναται να καταβληθούν σε άτοκες μηνιαίες δόσεις μέχρι τριάντα, που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

Η μη εμπρόθεσμη εξόφληση λογαριασμών που εκδίδονται μετά την παραπάνω ημερομηνία ή μιας των ανωτέρω δόσεων, καθιστά ληξιπρόθεσμο ολόκληρο το χρέος.

 

2. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 25/1975 εφαρμόζονται και επί των εσόδων που εισπράττει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού από το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1080/1980) και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

 

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.