Νόμος 2130/93 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου 2026/1992 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 43/Α/1992), δεν απαιτείται έγκριση δαπάνης προκειμένου για απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι και τέσσερα ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, εφ' όσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς τους.

 

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου ορίζεται μέχρι 3 για όλες τις κοινότητες ή δήμους μέχρι 5.000 κατοίκους μέχρι 5 για δήμους μέχρι 10.000 κατοίκους και για δήμους από 10.000 κατοίκους και άνω το 5% επί των οργανικών θέσεων του προσωπικού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότεροι των 5 ατόμων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.