Νόμος 2130/93 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 3 της διάταξης του άρθρου 6 του [Π] ΚΕΙ, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1438/1984 προστίθεται, μετά το εδάφιο α', εδάφιο β', το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

{Ο γάμος με Έλληνα ή με Ελληνίδα συνεκτιμάται προκειμένου δε περί συζύγων Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων, που υπηρετούν στο εξωτερικό,προσμετράται, για τη συμπλήρωση του χρόνου της προηγούμενης παραγράφου και ο χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους, ύστερα από πρόταση του οικείου Έλληνα πρεσβευτή για τη διαμόρφωση απ' αυτούς ελληνικής εθνικής συνείδησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.