Νόμος 2130/93 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που πληρώθηκαν από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίς να προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία εις βάρος του προϋπολογισμού Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και των προϋπολογισμών των δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων και συνδέσμων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφόσον αυτές:

 

α) Αφορούν έργα, εργασίες, προμήθειες και αμοιβές προσωπικού.

β) Έχουν πληρωθεί μέχρι 28-02-1993.

γ) Έχει βεβαιωθεί από τις αρμόδιες επιτροπές και λοιπά όργανα η εκτέλεση των έργων, εργασιών, προμηθειών και η απασχόληση αυτών που εργάστηκαν και

δ) Δεν έχουν ακυρωθεί από τη νομαρχία οι σχετικές πράξεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

2. Καταλογισμοί που έγιναν για δαπάνες της προηγουμένης παραγράφους κατά το μέρος που δεν έχουν εκτελεσθεί μέχρι την 28-02-1993, δεν εκτελούνται και τα τυχόν βεβαιωθέντα εις βάρος των καταλογισθέντων ποσά διαγράφονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.