Νόμος 2190/94 - Άρθρο 39

Άρθρο 39


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 345/1976 (ΦΕΚ 141/Α/1976) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Γραμματέας του Ειδικού Δικαστηρίου είναι ο γραμματέας του ανώτατου δικαστηρίου, του οποίου ο πρόεδρος προεδρεύει, σύμφωνα με την παραγράφου 2 του άρθρου 100 του Συντάγματος, στο Ειδικό Δικαστήριο. Το βοηθητικό προσωπικό της γραμματείας του Ειδικού Δικαστηρίου, αποτελούμενο από δέκα (10) κατ' ανώτατο όριο δικαστικούς υπαλλήλους των διοικητικών ή των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, τοποθετείται με απόσπαση ύστερα από απόφαση του πενταμελούς δικαστικού (υπηρεσιακού) συμβουλίου του οικείου ανώτατου δικαστηρίου, μετά από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης.}

 

2. Οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούν στη γραμματεία του Ειδικού Δικαστηρίου ως βοηθητικό προσωπικό, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως ότου ανακληθεί η απόσπασή τους κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

 

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 33, του άρθρου 27 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Στην περίπτωση που κανείς από τους δικαστικούς υπαλλήλους του οικείου κλάδου δεν έχει όλα τα απαιτούμενα κατά το πρώτο εδάφιο τυπικά προσόντα, κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή Γραμματείας Δικαστηρίων, δικαστικοί υπάλληλοι της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας, και μη πτυχιούχοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταετή πραγματική δικαστική υπηρεσία, από την οποία τριετή σε θέση Προϊσταμένου Διευθύνσεως Γραμματείας Δικαστηρίων.}

 

4. Όσοι έχουν υποβάλει εμπροθέσμως αίτηση προσλήψεως σε κενή θέση Ιατροδικαστών Δ' τάξεως των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Αθηνών - Πειραιώς, ύστερα από την [Α] 68928/15-07-1993 απόφαση - προκήρυξη των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης, μπορεί να προσληφθούν, εφόσον έχουν τα νόμιμα προσόντα, (ανεξαρτήτως αν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις ανώτατο όριο ηλικίας των σαράντα (40) ετών).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.