Νόμος 2240/94 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ειδικά αναπτυξιακά και οικονομικά μέτρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται αναπτυξιακά και οικονομικά κίνητρα για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού των Νομαρχιακών αυτών Αυτοδιοικήσεων.

 

Τα κίνητρα αυτά αναφέρονται ιδίως:

 

-Σε αύξηση κατά 50 % της επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. - Σε αύξηση κατά 100% της χρηματοδότησης που αναλογεί, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 8 του άρθρου 76 του νόμου [Ν] 1622/1986 (ΦΕΚ 92/Α/1986) από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

- Σε αύξηση κατά 100% για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των ανωτέρω Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χρηματοδότησης από τη ΣΑΤΑ.

 

2. Τα κίνητρα της παραγράφου 1 παρέχονται με την ίδια διαδικασία και:

 

α) Στα Επαρχεία,

β) στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Επαρχείων, που έχουν συσταθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού ή συνιστώνται με αυτόν και

γ) στους Δήμους Ψαρών, Οινουσών, Μεγίστης, Σύμης, Χάλκης, Μεγάλου Χωριού Τήλου, Μεγανησίου και στις Κοινότητες Λειβαδίων Τήλου, Οθωνών, Ερείκουσας, Μαθρακίου, Καλάμου, Επισκοπής, Καστού, Γαύδου και στις κοινότητες της επαρχίας Παξών.

 

3. Στις ιδιωτικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις περιφέρειες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της παραγράφου 1, των Επαρχείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της επόμενης παραγράφου, οι επιχορηγήσεις, που προβλέπονται από τους αναπτυξιακούς νόμους αυξάνονται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν ξεπερνά το 65 % του ύψους της επένδυσης.

 

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στις διατάξεις του νόμου 1892/1990, που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 44 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 212/Α/1995).

 

4. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτει από ένωση όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενός νησιού ή περισσότερων γειτονικών νησιών και ο μοναδικός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενός νησιού λαμβάνει επί μια πενταετία τετραπλάσια οικονομική ενίσχυση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.