Νόμος 2297/95

Ν2297/1995: Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2297/1995: Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 50/Α/1995), 08-03-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σύσταση, λειτουργία, διάρθρωση και αρμοδιότητες Γραφείων

Άρθρο 2: Κλάδοι, οργανικές θέσεις, πλήρωση θέσεων,προαγωγές

Άρθρο 3: Θέματα υπηρεσιακής καταστάσεως υπαλλήλων

Άρθρο 4: Οικονομικά θέματα

Άρθρο 5: Σύμβουλοι εκ προσωπικοτήτων, επίτιμοι άμισθοι - Ακόλουθοι, επιτόπιο προσωπικό

Άρθρο 6: Τελικές, καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 10

Άρθρο 13

Άρθρο 15

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-08-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.