Νόμος 2307/95 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συνιστώνται τρεις (3) Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων, επιπέδου Διεύθυνσης, που λειτουργούν στις αντίστοιχες έδρες των Νομαρχιακών Τομέων Ανατολικής, Δυτικής και Νότιας Αθήνας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, για την εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των εξόδων των ανωτέρω Νομαρχιακών Τομέων.

 

Η οργανωτική διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Διευθύνσεων καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του άρθρου αυτού είναι αρμόδιες, από 01-01-2003 και για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την εντολή πληρωμής των δαπανών που βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με κατά τόπον αρμοδιότητα εντός των ορίων των Νομαρχιακών Τομέων Ανατολικής, Δυτικής και Νότιας Αθήνας, αντίστοιχα. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2002, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγούμενων δύο εδαφίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.