Νόμος 2399/96 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Τροποποίηση του νόμου 2240/1994


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι θέσεις των περιφερειακών διευθυντών της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995). Στους αποχωρούντες από την υπηρεσία παρέχεται αποζημίωση του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 3436/1955, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3770/1957.

 

2. Η αρμοδιότητες του περιφερειακού διευθυντή περιέχονται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Μέχρι τη δημοσίευση του οργανισμού της Περιφέρειας ως ενιαίας οργανικής μονάδας οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από τον ορισθέντα προϊστάμενο ως αναπληρωτή του περιφερειακού διευθυντή πριν από την κατάργηση της θέσης. Στις περιπτώσεις που δεν είχε ορισθεί αναπληρωτής του περιφερειακού διευθυντή ή όταν ο ορισθείς απουσιάζει ή κωλύεται ή εκλείψει οι αρμοδιότητες του περιφερειακού διευθυντή ασκούνται από προϊστάμενο υπηρεσίας της περιφερειακής διοίκησης του νομού ή της νομαρχίας που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.

 

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως και 5 του άρθρου 4 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994) Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις, όπως η παράγραφος 3 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.