Νόμος 2873/00

Ν2873/2000: Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2873/2000: Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 285/Α/2000), 28-12-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο

 

Κεφάλαιο Α: Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου

 

Άρθρο 1: Φορολογικές ελαφρύνσεις για τους αγρότες

Άρθρο 2: Απαλλαγές για την αγορά πρώτης κατοικίας

 

Κεφάλαιο Β: Ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος

 

Άρθρο 3: Ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

Άρθρο 4: Φορολογία επιτηδευματιών

Άρθρο 5: Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης

Άρθρο 6: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

Άρθρο 7: Διαχειριστική περίοδος επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων

Άρθρο 8: Φορολογική διαδικασία

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις για την καταβολή χρεών προς το δημόσιο

 

Άρθρο 10: Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών των σεισμοπλήκτων της 07-09-1999

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και άλλες τελωνειακές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 13: Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των νόμων [Ν] 2127/1993 και [Ν] 1165/1918 και άλλες διατάξεις

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων

 

Κεφάλαιο E: Οργανωτικά θέματα

 

Άρθρο 16: Θέματα Υπηρεσιών

Άρθρο 17: Θέματα Εθνικών Κληροδοτημάτων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Άλλες ρυθμίσεις

 

Άρθρο 20: Αντιμετώπιση λαθρεμπορίας πετρελαίου και καπνικών προϊόντων

Άρθρο 21: Αύξηση ποσών μηνιαίων βασικών συντάξεων

Άρθρο 23: Θέματα Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών

Άρθρο 24: Θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

 

Μέρος Δεύτερο: Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου και τις ειδικές φορολογίες

 

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου

Άρθρο 26: Ενοποίηση επιβαρύνσεων αδειών κυκλοφορίας

Άρθρο 27: Ενοποίηση επιβαρύνσεων μεταβίβασης οχημάτων

Άρθρο 28: Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 29: Απόδοση δικαιωμάτων τρίτων

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις θεμάτων παιγνίων

Άρθρο 31: Διαμόρφωση ποσών σε ΕΥΡΩ - Κατάργηση φόρου

 

Μέρος Τρίτο: Μεταρρυθμίσεις στους κοινωνικούς πόρους

 

Άρθρο 34: Κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων

Άρθρο 35: Εισαγωγή κοινωνικών πόρων στον Κρατικό Προϋπολογισμό

 

Μέρος Τέταρτο: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 36: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και θεμάτων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις θεμάτων λογιστών - φοροτεχνικών

Άρθρο 41: Παράταση προθεσμιών

Άρθρο 42: Θέματα προσωπικού

Άρθρο 44: Κράτηση από επιδοτήσεις

Άρθρο 45: Φορολογία εκπαιδευτικών Βαυαρίας

Άρθρο 46: Κατάργηση απαλλαγής

Άρθρο 47: Αναστολή εκτέλεσης

Άρθρο 50: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-12-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.