Νόμος 3044/02 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989), όπως η παράγραφος αναριθμήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997), προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Κατά την κατανομή μπορεί, ύστερα από αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου Διαδημοτικής ή Διακοινοτικής Επιχείρησης της παραγράφου 2 του άρθρου 277 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995). η ανώνυμη εταιρία της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 291 του ίδιου διατάγματος, να παρακρατούνται οφειλές των δήμων και κοινοτήτων, που προέρχονται από κατανάλωση νερού και αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων και να αποδίδονται στις ως άνω επιχειρήσεις και εταιρίες, ύστερα από διαπίστωση του ύψους και της αιτίας της οφειλής, από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.