Νόμος 3049/02 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Επενδύσεων για την εποπτεία και παρακολούθηση του έργου της Επιτροπής Προώθησης Επενδύσεων, που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερου του νόμου 2372/1996. Η Διυπουργική Επιτροπή Επενδύσεων αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ως Πρόεδρο, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και άλλα αρμόδια μέλη της Κυβέρνησης που συμμετέχουν ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

 

2. Η Διυπουργική Επιτροπή Επενδύσεων αποφασίζει για θέματα που ανήκουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Προώθησης Επενδύσεων είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Προώθησης Επενδύσεων. Η Διυπουργική Επιτροπή Επενδύσεων μπορεί να αποφασίσει ιδίως για τη λήψη θεσμικών μέτρων για: α) την προώθηση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης αδειών ή παροχή άλλων εγκρίσεων που είναι αναγκαίες για την έναρξη πραγματοποίησης επενδύσεων, β) τη διερεύνηση των λόγων καθυστέρησης των διοικητικών ενεργειών και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων ή γ) την ανάθεση σε ανώτερη διοικητική βαθμίδα του χειρισμού των υποθέσεων που αφορούν τις άδειες, τις εγκρίσεις και την πραγματοποίηση κάθε άλλης ενέργειας, μετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου δεύτερου του νόμου 2372/1996 ισχύουν αναλόγως και για την ανωτέρω επιτροπή.

 

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και του αρμόδιου κάθε φορά υπουργού μπορεί να μεταβάλλονται οι προθεσμίες, που προβλέπονται από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας κατά περίπτωση για τις άδειες ή και τις εγκρίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή να τίθενται για πρώτη φορά προθεσμίες στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.