Νόμος 3105/03 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Καθήκοντα, δικαιώματα, υποχρεώσεις των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανωτάτων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, όπως το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, η υποχρέωση για εποπτεία πρακτικής άσκησης, η υποχρέωση για παροχή διοικητικού έργου, οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης των διευθυντών των Ανωτάτων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και των προϊσταμένων των τμημάτων τους, οι όροι και η διαδικασία για μερική απαλλαγή από διδακτικές υποχρεώσεις των διευθυντών και μελών ΕΠ που έχουν επιφορτιστεί με ειδικά διοικητικά καθήκοντα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού που μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλα δημόσια ερευνητικά κέντρα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας και στην επίτευξη των στόχων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μπορεί να απαλλαγούν μερικώς και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το ένα σπουδαστικό έτος από τα διδακτικά τους καθήκοντα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.