Νόμος 3105/03 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Πρόσθετες υπηρεσίες - Δευτερεύουσα απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, σε θέσεις ευθύνης τουριστικών επιχειρήσεων και σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά τους.

 

2. α) Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρέχουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή και μόνο κατ' εξαίρεση, με ανάλογη μείωση των ωρών διδασκαλίας ή με μερική απαλλαγή των υποχρεώσεών τους προς τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα, σε πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η απασχόληση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ημέρες ανά εβδομάδα.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης επιτρέπεται η απόσπαση Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή σε νεοϊδρυόμενο τμήμα των Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα τρία χρόνια.

 

γ) Η κατά τα ανωτέρω απασχόληση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο δημόσιο τομέα ή σε διεθνείς οργανισμούς θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως πραγματική υπηρεσία στην κύρια θέση του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.