Νόμος 3105/03 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Εκπαιδευτικές άδειες - Συγγραφή διδακτικών βιβλίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μπορεί να χορηγείται στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό εκπαιδευτική άδεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα θέματα τα σχετικά με τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας, τους όρους χορήγησής της, τις υποχρεώσεις των αδειούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

2. Με κοινές αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες συγγραφής, εικονογράφησης, κοστολόγησης, έκδοσης, διάθεσης και διακίνησης των διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων, καθώς και οι όροι και οι διαδικασίες για την αποζημίωση των συγγραφέων και κάθε σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.