Νόμος 3146/03 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατ' εξαίρεση του άρθρου 13 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003) παρατείνεται η εφαρμογή του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι από τη λήξη του για δύο χρόνια σε όσους δήμους υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] Η4B/5814/1997 (ΦΕΚ 917/Β/1997).

 

Το απασχοληθέν στα παραπάνω προγράμματα προσωπικό θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του για 2 χρόνια.

 

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του προγράμματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.