Νόμος 3146/03 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων ή υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003), καθώς και οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού τους καλύπτονται στο εξής από τις πιστώσεις του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Για το έτος που θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση, οι εν λόγω πιστώσεις ενισχύονται με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τη λειτουργία των ΚΕΦΟ του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας.}

 

2. Η φράση με τις τέσσερις τελευταίες λέξεις δημοσίευση του νόμου αυτού του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του νόμου 3106/2003 αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, με την εξής φράση από επτά λέξεις γνωστοποίηση της απόφασης μεταφοράς ή μετάταξής του.

 

3. Δηλώσεις προσωπικού, που υποβλήθηκαν στον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας για ένταξη σε μόνιμη θέση δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του νόμου 3106/2003 πριν από την τροποποίησή της με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.