Νόμος 3146/03 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ρύθμιση θεμάτων Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο εδάφιο β' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002) προστίθεται η φράση:

 

{Η διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999) έχει εφαρμογή για τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τους Βοηθούς του.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002) προστίθεται η φράση:

 

{Η πλήρωση των θέσεων των ειδικών επιστημονικών συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση ενεργούμενη κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. Οι αποσπώμενοι λαμβάνουν τα επιδόματα που χορηγούνται στους λοιπούς Ειδικούς Επιστήμονες. Οι υπηρεσίες, στις οποίες ανήκουν οργανικό οι αποσπώμενοι, εξακολουθούν να βαρύνονται με τη μισθοδοσία τους.}

 

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002) προστίθεται η φράση:

 

{Μπορεί να εξουσιοδοτεί κάποιον από τους Βοηθούς του ή το επιστημονικό προσωπικό ή και τους λοιπούς υπαλλήλους του Γραφείου του, να υπογράφει, με εντολή Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, έγγραφα, εντάλματα πληρωμής ή άλλες πράξεις.}

 

4. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997), όπως ισχύει κάθε φορά, έχει εφαρμογή και για το προσωπικό του γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.