Νόμος 3147/03 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται:

 

α) Τα άρθρα 9, οι παράγραφοι 1,3 και 4 του άρθρου 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 42, 45, 46, η παράγραφος 2 του άρθρου 79, 85, 85Α, 119, 120, 126, 164, 184, 188, 197, 205, 206, οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 264 και οι ίδιες του 267 του Αγροτικού Κώδικα (ΦΕΚ 342/Α/1949).

 

β) Το άρθρο 17 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1832/1951 (ΦΕΚ 153/Α/1951).

 

γ) Το άρθρο 45 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2185/1952 (ΦΕΚ 217/Α/1952).

 

δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2535/1953 (ΦΕΚ 225/Α/1953).

 

ε) Το άρθρο 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2536/1953 (ΦΕΚ 225/Α/1953).

 

στ)Το άρθρο 15, η παράγραφος 2 του άρθρου 28 και το άρθρο 72 του νόμου [Ν] 3194/1955 (ΦΕΚ 96/Α/1955).

 

ζ) Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 και το άρθρο 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 (ΦΕΚ 133/Α/1959).

 

η) Το άρθρο 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1189/1972 (ΦΕΚ 99/Α/1972).

 

θ) Το άρθρο 3 του νόμου 666/1977 (ΦΕΚ 234/Α/1977).

 

ι) Η παράγραφος 3 του άρθρου 19, οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 22 και τα άρθρα 25 και 28 του νόμου [Ν] 674/1977 (ΦΕΚ 242/Α/1977).

 

ι)α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 75 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

ι)β) Τα άρθρα 3,5 και η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1644/1986 (ΦΕΚ 131/Α/1986).

 

ι)γ) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 του νόμου 1790/1986 (ΦΕΚ 134/Α/1986), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001) και τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης δ της παραγράφου του άρθρου 5Α του νόμου 1790/1986, όπως προστέθηκε την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 2945/2001.

 

ι)δ) Η περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989).

 

ι)ε) Η περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992).

 

ι)στ) Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 94 του 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993), που προστέθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2332/1995 (ΦΕΚ 181/Α/1995).

 

ι)ζ) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 2945/2001.

 

ι)η) Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998).

 

ι)θ) Το άρθρο 12 του νόμου 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999).

 

κ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 37 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.