Νόμος 3918/11 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Νοσηλευτές - Διασώστες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α/2004) διαγράφεται η λέξη ανανέωση.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α/2004) προστίθενται περιπτώσεις στ' και ζ' ως ακολούθως:

 

{στ) Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής,

ζ) Πρώην Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκούν τη νοσηλευτική στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γίνουν μέλη της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 62/2007 (ΦΕΚ 70/Α/2007) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος των κατόχων διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης του νόμου 2009/1992 της ειδικότητας Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.