Νόμος 3918/11 - Άρθρο 71

Άρθρο 71


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009), δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Για το προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003), οι μετατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μπορεί να επιτρέπονται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του φορέα που ανήκει, ότι η μετάταξη ουδεμία επιφέρει συνέπεια για τη λειτουργία της υπηρεσίας του.

 

2. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και στις εκκρεμείς μετατάξεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν δικαστικά.

 

3. Στην περίπτωση ι)στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει διαγράφεται η φράση καθώς και πληρωμάτων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.