Νόμος 3918/11 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Ρυθμίσεις θεμάτων φορέων και κλάδων υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας που προβλέπεται στο νόμο 3457/2006 βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στα εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου, το οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθμού των εμβαλλαγίων. Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήματα όπου εφαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή και η δίμηνη / τρίμηνη συνταγή στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

1)α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, προσδιορίζονται τα χρόνια νοσήματα για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα μέχρι και εξαμηνιαίας συνταγής, με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις εκτέλεσής τους που έχουν και οι τρίμηνες συνταγές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1)α προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 182 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

2. Για συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά σύμφωνα με το νόμο [Ν] 3892/2010 καταργείται η υποχρέωση θεώρησης: α) για συνταγές κόστους άνω των 150 €, β) για συνταγές που αφορούν τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α' - Δ' του άρθρου 1 του νόμου 3459/2006 και γ) για συνταγές με αγωγή διάρκειας έως 3 μηνών που εκδίδονται από ιατρούς του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

3. Με υπουργική απόφαση, σε περιπτώσεις που ο έλεγχος αφορά υψηλές δαπάνες που προκαλούνται στο πλαίσιο των συμβάσεων του οργανισμού με παρόχους υγείας, το ελεγκτικό έργο μπορεί να ανατίθεται και σε εξωτερικούς φορείς έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.