Νόμος 4001/11 - Άρθρο 178

Άρθρο 178: Αποκέντρωση αρμοδιότητας παραγωγής ANFO και SLURRIES


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αρμοδιότητα χορήγησης της άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ANFO και SLURRIES επί εγκαταστάσεων ευρισκομένων πάνω σε οχήματα, εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης [Α] του Υφυπουργού Ανάπτυξης με αριθμό 13127/3645/08-07-2005 (ΦΕΚ 1005/Β/2005) και της απόφασης [Α] των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με αριθμό 3329/1989-Παράρτημα 4.3 (ΦΕΚ 132/Β/1989) μεταφέρεται στις οικείες Περιφέρειες.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.