Νόμος 4001/11 - Άρθρο 177

Άρθρο 177: Οριοθέτηση έργων αγωγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 165 μέχρι 172, 173 παράγραφος 1, 174 και 175 εφαρμόζονται και για τα έργα των αγωγών της παραγράφου 1 του άρθρου 176.

 

2. α) Όπου στις διατάξεις των άρθρων αυτών αναφέρονται: η εταιρεία TRANS BALKAN PIPELINE BV ή η εταιρεία, νοούνται η εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία (IGI-POSEIDON) για το έργο του αγωγού Ελλάδας - Ιταλίας και η εταιρεία που συνιστάται για το έργο του αγωγού Ελλάδας - Βουλγαρίας ή Ελλάδας-άλλου κράτους αντίστοιχα.

 

β) Όπου στις ίδιες διατάξεις αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για το έργο του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη νοείται ο Γενικός Γραμματέας της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός των διοικητικών ορίων της οποίας διέρχονται οι αγωγοί των έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 176.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εξωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη θεσπίζονται, εντός του πλαισίου των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας και του εθνικού δικαίου ειδικές ρυθμίσεις για τη ναυσιπλοΐα, την αλιεία και τη σήμανση αναφορικά με θαλάσσιες ζώνες της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης ή τμήματα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας που επηρεάζονται σε περίπτωση διέλευσης από αυτές των αγωγών του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.