Νόμος 4224/13 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις φόρου προστιθέμενης αξίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 30 του Κεφαλαίου Α' Αγαθά του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5.α του άρθρου ενδέκατου του νόμου 4211/2013 (ΦΕΚ 256/Α/2013), συνεχίζει να ισχύει μέχρι 31-12-2015.

 

2. Η αναστολή κατάργησης της παραγράφου 6 του Κεφαλαίου Β' - Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας, που έγινε με την παράγραφο 14 του άρθρου 74 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), ισχύει μέχρι 31-12-2015.

 

3. Η αναστολή ισχύος της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ' Εξαιρέσεις από το Παράρτημα του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας, που υιοθετήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 74 του νόμου 4172/2013, ισχύει μέχρι 31-12-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.