Νόμος 4337/15

Ν4337/2015: Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4337/2015: Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, (ΦΕΚ 129/Α/2015), 17-10-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 1

 

Μέρος Β: Ρυθμίσεις δημοσιονομικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα

 

Κεφάλαιο Α: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 2: Ρυθμίσεις για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 3: Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 4: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 5: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4321/2015

Άρθρο 6: Τροποποιήσεις του νόμου 4308/2014

Άρθρο 7: Μεταβατικές διατάξεις για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 8: Εγκλήματα φοροδιαφυγής - Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014)

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις για το νομοθετικό διάταγμα 496/1974 και για το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 113/2010

Άρθρο 12: Τροποποιήσεις του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005)

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

 

Άρθρο 13

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 14

 

Κεφάλαιο Δ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

 

Άρθρο 15

 

Κεφάλαιο Ε: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) και άλλες διατάξεις για την αγορά φυσικού αερίου

 

Άρθρο 16

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ζητήματα σιδηροδρομικών μεταφορών - Αναδιάρθρωση Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

 

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011)

 

Κεφάλαιο Ζ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Άρθρο 19

Άρθρο 20

 

Μέρος Γ: Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 21: Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-10-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.