Νόμος 3920/11

Ν3920/2011: Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3920/2011: Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 33/Α/2011), 03-03-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Αναδιάρθρωση - εξυγίανση των δημοσίων συγκοινωνιών

 

Άρθρο 1: Αναδιάρθρωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών - Μετασχηματισμός εταιρειών

Άρθρο 2: Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων - Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις

Άρθρο 3: Διαγραφή χρεών - Επενδυτικά προγράμματα - Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου - Λοιπά ευεργετήματα

 

Κεφάλαιο Β: Οργάνωση και ανάπτυξη των δημοσίων συγκοινωνιών

 

Άρθρο 4: Οργάνωση παροχής συγκοινωνιακού έργου

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Συγκοινωνιακών Φορέων - Δείκτες λειτουργίας

Άρθρο 5Α

Άρθρο 6: Σύμφωνο Ευθύνης - Προϋπολογισμοί - Μηχανισμός επίβλεψης

Άρθρο 7: Υπαγωγή εταιρειών ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών στις διατάξεις του νόμου περί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Εκσυγχρονισμός λειτουργίας ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα προσωπικού

 

Άρθρο 8: Ορισμοί - Εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για τη ρύθμιση των θεμάτων προσωπικού

Άρθρο 9: Μετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού α' φάσης

Άρθρο 11: Οργανόγραμμα και κανονισμός εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας - Μετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού β' φάσης

Άρθρο 13: Λοιπά θέματα

 

Κεφάλαιο Δ: Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 15: Προσθήκη στο νόμο 3891/2010

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-02-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.