Νόμος 4409/16 - Άρθρο p2

Παράρτημα 2: Εκθέσεις εργασιών γεώτρησης που πρέπει να υποβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

Οι εκθέσεις που πρέπει να υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 15 περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

 

1. το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή της γεώτρησης,

 

2. την ονομασία της εγκατάστασης και το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη μη παραγωγικής εγκατάστασης,

 

3. λεπτομέρειες που προσδιορίζουν τη γεώτρηση και κάθε σύνδεση με εγκαταστάσεις ή συνδεδεμένη υποδομή,

 

4. σύνοψη των εργασιών που αναλήφθηκαν από την έναρξη των εργασιών ή από την προηγούμενη έκθεση,

 

5. τη διάμετρο και το πραγματικό κατακόρυφο μετρούμενο βάθος:

 

α) κάθε διάτρησης που πραγματοποιήθηκε και

β) κάθε σωλήνωσης που τοποθετήθηκε,

 

6. την πυκνότητα του ρευστού διάτρησης τη στιγμή σύνταξης της έκθεσης, και

 

7. την τρέχουσα λειτουργική του κατάσταση σε περίπτωση εργασιών σε υφιστάμενη γεώτρηση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.