Νόμος 4427/16 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Διεύθυνση Αεροπορικών Αρχών Περιφερειακών Αεροδρομίων και Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Αεροπορικών Αρχών Περιφερειακών Αεροδρομίων και Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αποτελείται από οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Γραφείου απευθείας υπαγόμενες στη Διεύθυνση. Οι οργανικές μονάδες που συγκροτούν τη Διεύθυνση είναι οι κάτωθι:

 

Α) Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και Συντονισμού Περιφερειακών Αερολιμένων

Β) Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Θεσσαλονίκης

Γ) Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Ρόδου

Δ) Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Ηρακλείου

Ε) Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Κω

ΣΤ) Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Κέρκυρας

Ζ) Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Χανίων

Η) Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Μυκόνου

Θ) Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Σαντορίνης

Ι) Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Μυτιλήνης

ΙΑ) Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Σάμου

IB) Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Ζακύνθου

ΙΓ) Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Κεφαλλονιάς

ΙΔ) Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Αλεξανδρούπολης

ΙΕ) Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Χίου

ΙΣΤ) Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Σκιάθου

ΙΖ) Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Καβάλας

ΙΗ) Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Ακτίου

ΙΘ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Καλύμνου

Κ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Κοζάνης

ΚΑ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Ικαρίας

KB) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Ιωαννίνων

ΚΓ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Μήλου

ΚΔ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Νάξου

ΚΕ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Πάρου

ΚΣΤ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Καστοριάς

ΚΖ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Σκύρου

ΚΗ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Αστυπάλαιας

ΚΘ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Λήμνου

Λ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Αράξου

ΛΑ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Σύρου

ΛΒ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Καρπάθου

ΛΓ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Κυθήρων

ΛΔ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Νέας Αγχιάλου

ΛΕ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Κάσου

ΛΣΤ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Καστελόριζου

ΛΖ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Λέρου

ΛΗ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Σητείας

ΛΘ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Μεγάρων - Πάχης

Μ) Γραφείο Αεροπορικής Αρχής Καλαμάτας.

 

Οι αρμοδιότητες των υπό στοιχείων (Β) και (Δ) Οργανικών Μονάδων, είναι οι εξής:

 

α. Παρακολούθηση της εφαρμογής του εγκεκριμένου προγράμματος ασφάλειας από έκνομες ενέργειες του αερολιμένα καθώς και των δραστηριοποιούμενων φορέων και παρόχων υπηρεσιών ασφάλειας από έκνομες ενέργειες στον αερολιμένα για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις του αερολιμένα συμπεριλαμβανομένων και όλων των αεροναυτιλιακών εγκαταστάσεων. Σύνταξη εισήγησης προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων.

 

β. Συμμετοχή σε επιθεωρήσεις, δοκιμές συστήματος ασφαλείας από έκνομες ενέργειες αερολιμένων και λοιπών δραστηριοποιούμενων στον αερολιμένα φορέων και επιτόπια διερεύνηση συμβάντων ασφαλείας.

 

γ. Συνεργασία με τον Διαχειριστή του Αερολιμένα για την εφαρμογή των θεσμοθετημένων Σχεδίων για την αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης.

 

δ. Έλεγχος αεροναυτιλιακών και λοιπών εγγράφων αεροσκαφών, πτυχίων και αδειών ιπταμένου προσωπικού και μηχανικών αεροσκαφών και συμμετοχή σε επιθεωρήσεις ασφαλείας αεροσκαφών (SAFA-SACA-SANA).

 

ε. Εφαρμογή διαδικασίας κράτησης ή απαγόρευσης απογείωσης αεροσκάφους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

στ. Διενέργεια προανάκρισης σε περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος εντός αερολιμένα και εντός κύκλου ακτίνας 8 km από το σημείο αναφοράς αεροδρομίου στην ξηρά κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 159 του νόμου [Ν] 1815/1988 και συνεργασία με άλλες δημόσιες αρχές.

 

ζ. Συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση περιστατικών ασφαλείας και ενημέρωση των αρμοδίων Διευθύνσεων.

 

η. Επικοινωνία με την Διεύθυνση Αεροπορικών Αρχών Περιφερειακών Αεροδρομίων και Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

 

θ. Εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων ελέγχων και επιθεωρήσεων.

 

ι. Εκπόνηση διαδικασιών χειρισμού υποθέσεων και αντιμετώπισης συμβάντων.

 

ι)α. Διαβίβαση αρμοδίως για την έγκριση προγραμμάτων ασφαλείας δραστηριοποιούμενων φορέων στον Αερολιμένα για τις προβλεπόμενες στο ΕΠΑΠΑ περιπτώσεις.

 

ι)β. Διαβίβαση και εισήγηση στην αρμόδια Διεύθυνση επί αιτημάτων παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης και ασφαλείας επιβατών και αποσκευών εκτός αερολιμένα.

 

ι)γ. Χειρισμός θεμάτων πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης (ΠΣΕΑ) και λοιπών επιχειρησιακών σχεδίων.

 

ι)δ. Συντονισμός και συνεργασία με την Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας και το Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας για την παροχή εκπαιδεύσεων.

 

ι)ε. Συμμετοχή στην Επιτροπή για την Ασφάλεια (Safety) του Αερολιμένα και στην Επιτροπή για την Ασφάλεια Διαδρόμου (Runway Safety Committee).

 

ι)στ. Έλεγχος εφαρμογής περιβαλλοντικών κανονισμών.

 

ι)ζ. Παροχή διοικητικής μέριμνας και γραμματειακής υποστήριξης στην Υποδιεύθυνση.

 

ι)η. Συγκέντρωση και έλεγχος στοιχείων χρέωσης τελών και προστίμων του Αερολιμένα.

 

Οι αρμοδιότητες των υπό στοιχείων (Α) έως και (Μ) Οργανικών Μονάδων, είναι οι εξής:

 

1. Ο έλεγχος εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας πολιτικής αεροπορίας και ειδικότερα του εθνικού προγράμματος ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας (ΕΠΑΠΑ), από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έναντι εκνόμων ενεργειών. Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις ασφαλείας των πάσης φύσεως δραστηριοποιούμενων στον Αερολιμένα φορέων, στα πλαίσια υλοποίησης του εθνικού προγράμματος ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας και αντίστοιχα του Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΠΠΕΑΠΑ), με κατάλληλα εκπαιδευμένους ή και πιστοποιημένους επόπτες ασφαλείας της αεροπορικής αρχής. Η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας στις επισκέψεις αντίστοιχων εποπτών της αλλοδαπής, για αξιολογήσεις ασφαλείας του αερολιμένα και των εμπλεκομένων φορέων και συμμετοχή στις σχετικές συσκέψεις ασφαλείας. Η επιτόπια διερεύνηση συμβάντων ασφαλείας στον αερολιμένα, καταγραφή των ευρημάτων των επιθεωρήσεων, υποβολή εισηγήσεων για τη συμπλήρωση/ αναβάθμιση των εφαρμοζόμενων, από τους φορείς, μέτρων ασφαλείας και η παρακολούθηση της πορείας αποκατάστασης των ευρημάτων. Η αξιολόγηση των προγραμμάτων ασφαλείας των προμηθευτών προμηθειών πτήσης και εισήγηση για την έγκριση τους, καθώς και η έγκριση αιτημάτων παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης επιβατών και ασφαλείας αποσκευών επιβατών, εκτός αερολιμένα. Η έκδοση και έγκριση οδηγιών και συντονιστικών διαδικασιών, επί της υφιστάμενης νομοθεσίας ασφαλείας και επί της άμεσης εφαρμογής τυχόν εκτάκτων μέτρων ασφαλείας. Η συνδρομή για τη σύνταξη εγχειριδίων Αερολιμένα. Η συνεργασία με όλες τις κρατικές αρχές και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον Αερολιμένα, για την αντιμετώπιση θεμάτων και συμβάντων ασφαλείας, η ενημέρωση αυτών σχετικά με επικαιροποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η συμμετοχή στην Επιτροπή Ασφαλείας από έκνομες ενέργειες του Αερολιμένα, στις ομάδες αξιολόγησης απειλών και στις σχετικές ασκήσεις ετοιμότητας στον Αερολιμένα.

 

Η συμμετοχή σε επιθεωρήσεις και δοκιμές συστήματος ασφαλείας αερολιμένων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές. Η εφαρμογή ειδικών κρατικών επιχειρησιακών σχεδίων, για την αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης, λόγω εκνόμων ενεργειών (απειλές σε αεροσκάφη, εγκαταστάσεις αερολιμένα και αεροπειρατεία). Ο χειρισμός θεμάτων πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης και λοιπών επιχειρησιακών σχεδίων. Ο έλεγχος τήρησης προϋποθέσεων έκδοσης αδειών εισόδου στον Αερολιμένα, σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας και ο χειρισμός θεμάτων ποινικών μητρώων. Η εισήγηση προς τον προϊστάμενο της Αεροπορικής Αρχής για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων ασφαλείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο προγραμματισμός και η εκπαίδευση υπαλλήλων εμπλεκόμενων σε θέματα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες και η παροχή εκπαιδεύσεων ευαισθητοποίησης προσωπικού δραστηριοποιούμενων φορέων στον αερολιμένα.

 

2. Ο έλεγχος αεροναυτιλιακών και λοιπών εγγράφων αεροσκαφών, πτυχίων και αδειών ιπταμένου προσωπικού και μηχανικών αεροσκαφών και η συμμετοχή σε επιθεωρήσεις ασφαλείας αεροσκαφών (SAFA-SACASANA).

 

Ο έλεγχος τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας και των συναφών κανονισμών, κατά τη μεταφορά επικινδύνων υλικών, από αεροσκάφη δημοσίων μεταφορών.

 

Η εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας του Αερολιμένα και τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του. Η εφαρμογή διαδικασίας κράτησης/απαγόρευσης απογείωσης αεροσκάφους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους εν ισχύ κανονισμούς. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων διεθνών συμβάσεων, των κανονισμών και των όρων αεροπορικής εκμετάλλευσης, για τη μεταφορά αεροπορικής κίνησης, των ναύλων και των συμφωνιών δικαιόχρησης των αεροπορικών εταιρειών. Ο έλεγχος για την τήρηση των όρων των αδειών αεροπορικής εκμετάλλευσης αεροπορικών εταιρειών, των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των συμφωνιών μίσθωσης αεροσκαφών. Ο έλεγχος εφαρμογής κανονισμών περί αναθέσεων δημόσιας υπηρεσίας, διορισμού αερομεταφορέα, βάσει διμερών αεροπορικών συμφωνιών, αδειών αερομεταφορέων, ναυλωμένων πτήσεων, δικαιωμάτων των επιβατών, των ατόμων με αναπηρία και των ανεπιθύμητων και υπό απέλαση επιβατών. Η πρόληψη του αθέμιτου ανταγωνισμού και της αισχροκέρδειας στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών. Ο συντονισμός κρατικών και μη υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον Αερολιμένα, για τη διακίνηση επίσημων προσώπων, η εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών ασφαλείας (safety) και ασφάλειας από έκνομες ενέργειες αεροσκαφών (security), με σκοπό την ασφαλή εξυπηρέτηση των διακινουμένων επισήμων προσώπων. Ο έλεγχος εφαρμογής υγειονομικών κανονισμών και διατάξεων και η ειδοποίηση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

 

Η γραμματειακή υποστήριξη της Αεροπορικής Αρχής.

 

3. Ο έλεγχος τήρησης των διαδικασιών ασφαλείας του αερολιμένα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας αεροδρομίου, το σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του Αερολιμένα και τα σχετικά σχέδια των αεροπορικών εταιριών, των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης και των λοιπών δραστηριοποιούμενων στον Αερολιμένα. Η σύνταξη εισηγήσεων, με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων προς τη Διεύθυνση Εποπτείας. Η διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων, μέσω τακτικών και έκτακτων ελέγχων στην περιοχή κίνησης αεροσκαφών, για τη διαπίστωση της εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας. Η συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση περιστατικών ασφαλείας, αποστολή αυτών στην αρμόδια Διεύθυνση και η διερεύνηση συμβάντων ή ατυχημάτων εντός της περιοχής κίνησης αεροσκαφών. Η χορήγηση έγκρισης, για την έκδοση αεροναυτικών αγγελιών (ΝΟΤΑΜ). Η διενέργεια προανάκρισης σε περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος εντός αερολιμένα και εντός κύκλου ακτίνας 8 km, από το σημείο αναφοράς αεροδρομίου στην ξηρά, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 159 του νόμου [Ν] 1815/1988 και συνεργασία με άλλες δημόσιες αρχές, όπου απαιτείται. Η συμμετοχή στην Επιτροπή για την Ασφάλεια (Safety) του Αερολιμένα και στην Επιτροπή για την Ασφάλεια Διαδρόμου (Runway Safety Committee). Ο έλεγχος εφαρμογής περιβαλλοντικών κανονισμών. Η συμμετοχή σε ελέγχους - επιθεωρήσεις αδειοδότησης και πιστοποίησης αεροδρομίων, ελικοδρομίων, πεδίων προσγειώσεων και υδατοδρομίων, σε συνεργασία με την Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας.

 

Ο έλεγχος εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και η σύνταξη εισηγήσεων με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Ο έλεγχος εφαρμογής της αεροπορικής νομοθεσίας, η διαπίστωση των παραβάσεων και η εισήγηση προς τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την επιβολή κυρώσεων. Το συντονισμό των Κρατικών Υπηρεσιών εντός του Αερολιμένα, σε συνεργασία με το φορέα λειτουργίας του Αερολιμένα, σε περίπτωση αεροπορικού δυστυχήματος ή συμβάντος. Την παροχή συναφούς με την ασφάλεια πτήσεων (safety) εκπαιδεύσεων προς το προσωπικό του αερολιμένα και των δραστηριοποιούμενων σε αυτών φορέων.

 

Τη συμμετοχή σε ελέγχους, επιθεωρήσεις και διαδικασίες αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων αεροδρομίων, ελικοδρομίων, πεδίων προσγείωσης και υδατοδρομίων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Αεροδρομίων.

 

4. Η συγκέντρωση και ο έλεγχος στοιχείων χρέωσης τελών του Αερολιμένα. Είσπραξη δημοσίων εσόδων και προστίμων, η κατάθεση τους στον προβλεπόμενο λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, από ειδικό υπόλογο και η εισήγηση για λήψη μέτρων και επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις νόμων και υπουργικών αποφάσεων. Η κατάρτιση μηνιαίας και ετήσιας έκθεσης αποτελεσμάτων είσπραξης επιτόπιων τελών και η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων. Η εφοδιαστική υποστήριξη σε υλικά, η διαχείριση υλικού και η τήρηση προβλεπομένων λογιστικών βιβλίων, καθώς και η εκτέλεση δαπανών. Ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού.

 

Η συγκέντρωση, ανάλυση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αεροπορικής κίνησης επιβατών, πτήσεων, ταχυδρομείου και εμπορευμάτων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 437/2003 και (ΕΚ) 1358/2003 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαβίβαση αυτών στο Γενικό Διευθυντή Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να ενημερωθούν αρμοδίως οι EUROSTAT, ICAO, ENAC, ACI, Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), Τράπεζα της Ελλάδος, ΣΕΤΕ και άλλοι φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής.

 

5. Τα Τμήματα και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων των υπό στοιχεία Β' και Δ' Υποδιευθύνσεων θα προσδιοριστούν με προεδρικό διάταγμα.

 

6. Εντός των Αεροδρομίων, η Διεύθυνση Αεροπορικών Αρχών Περιφερειακών Αεροδρομίων και Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) εκπροσωπεί την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η στελέχωση της εν λόγω Διεύθυνσης γίνεται από μόνιμους υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ1 Αερολιμενικών ή υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αερολιμενικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 108 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 30, 31 και 32 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.