Νόμος 4427/16 - Άρθρο 25a

Άρθρο 25Α: Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διατάξεις και στελεχώνεται με ένα Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ένα Πάρεδρο και ένα Δικαστικό Πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

2. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ανήκει η δικαστική και η εν γένει νομική υποστήριξη της Αρχής, καθώς και η γνωμοδότηση επί ερωτημάτων που υποβάλλονται από τον Διοικητή της.

 

3. Οι οργανικές θέσεις των Νομικών Συμβούλων του Κράτους, των Παρέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αυξάνονται κατά μία για κάθε βαθμό.

 

4. Η γραμματειακή υποστήριξη και η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, για τη λειτουργία του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου παρέχεται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 109 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.