Νόμος 4472/17 - Άρθρο 159

Για τον υπολογισμό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας στο προσωπικό του παρόντος νόμου λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις:

 

α) Των άρθρων 29, 30, 32 και 33 εκτός της παραγράφου 6Β του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003). Επίσης του άρθρου 45 του ίδιου νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκτός του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης δ' και της περίπτωσης ε' της παραγράφου 4 που αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 137 του παρόντος.

 

β) Της παράγραφος 4 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 3205/2003.

 

γ) Του άρθρου 9 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

δ) Του άρθρου 38 και της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

ε) Του άρθρου 31 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

στ) Των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991).

 

ζ) Του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2136/1952 (ΦΕΚ 151/Α/1952).

 

η) Της με αριθμό 2079923/11735/0022/1996 (ΦΕΚ 3/Β/1996) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.