Νόμος 4517/18

Ν4517/2018: Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών Πολυκλινική και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4517/2018: Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών Πολυκλινική και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 22/Α/2018), 08-02-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 17-07-2017 πράξη ολοκλήρωσης της Σύμβασης Δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ που αφορά στην εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού, καθώς και στη διαμόρφωση της πυλωτής για την ανάγκη στέγασης τμημάτων και εκπαιδευτικών κέντρων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ. Το κείμενο της σύμβασης έχει ως εξής:

 

Πράξη ολοκλήρωσης της Σύμβασης Δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

 

Στην Αθήνα σήμερα την 17-07-2017 στο Μέγαρο Μελά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, επί της συμβολής των οδών Αιόλου 93 και Σοφοκλέους, μεταξύ αφενός μεν της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας Ο Δωρητής αφετέρου δε των:

 

1) Αικατερίνης Παπανάτσιου, Υφυπουργού Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 10.

2) Χρήστου Σπίρτζη, Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που κατοικοεδρεύει στου Παπάγου επί της οδού Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε.

3) Παύλου Πολάκη, Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αριστοτέλους 17 και

4) Παναγιώτας Γκουλάκη - Μητσάκη, Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ και εκπροσώπου αυτού, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Υψηλάντου 45, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

Την 01-12-2010 υπεγράφη μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Σύμβαση Δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ με την οποία ο Δωρητής ανέλαβε την κατασκευή νέας πτέρυγας σύγχρονων χειρουργείων σε τμήμα του οικοπέδου - οικοδομικού τετραγώνου του Νοσοκομείου συνολικής δαπάνης έως € 30.000.000. Η Σύμβαση αυτή κυρώθηκε δυνάμει του άρθρου 78 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

Η κατασκευή της νέας πτέρυγας των σύγχρονων χειρουργείων έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Σύμβαση Δωρεάς. Χάριν των ενεργειών και της χρηστής διαχείρισης του Δωρητή δεν εξαντλήθηκε το ποσό των € 30.000.000 (περιλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας).

 

Προς τον σκοπό της ολοκλήρωσης της σύμβασης δωρεάς τα μέρη συμφωνούν το απόμειναν ποσό μέχρι την συμπλήρωση των € 30.000.000 να διατεθεί σε συμπληρωματικά και συναφή με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης δωρεάς έργα, ως ακολούθως:

 

Α) Ιατροτεχνολογικός και νοσοκομειακός εξοπλισμός

 

Κατά την υλοποίηση της σύμβασης δωρεάς του έργου προέκυψε αδήριτη ανάγκη, κατόπιν σχετικών αιτημάτων του Ευαγγελισμού, την ικανοποίηση των οποίων αποδέχθηκε ο Δωρητής στα πλαίσια της καλής πίστης και συναλλακτικών ηθών, για τις εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης του παρακάτω εξοπλισμού (αξίας περιλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας):

 

1. Χειρουργική τράπεζα 85.958,55 €

2. Χειρουργικός προβολέας 12.418,08 €

3. Στήλη οροφής χειρουργείου 11.288,94 €

4. Κλίβανος Κεντρικής αποστείρωσης 89.790,00 €

5. Πίνακας ελέγχου χειρουργείων 4.100,00 €

6. Κονσόλες ανάνηψης 89.052,00 €

7. Σύστημα μεταφοράς ασθενών 172.138,50 €

8. Ιατρικός και Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 993.787,94 €

9. Καρότσια αποστείρωσης 9.298,80 €

10. Επαγωγικά ηλεκτρόδια 39.606,00 €

 

Β) Διαμόρφωση πυλωτής και Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός

 

1. Στον υφιστάμενο χώρο της Πυλωτής (επίπεδο 2) της Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων θα κατασκευασθούν:

 

α) Το Τμήμα Αιμοδοσίας του νοσοκομείου, στο Δυτικό τμήμα της Πυλωτής, που περιλαμβάνει Αίθουσα Αιμοδοσίας, Εργαστήρια, Γραφεία Προσωπικού και Βοηθητικούς χώρους. Καταλαμβάνει επιφάνεια περίπου 745 m2.

 

β) Η Κύρια Είσοδος της Νέας Πτέρυγας στον Κεντρικό Άξονα της Πυλωτής, που περιλαμβάνει τον κεντρικό Προθάλαμο του κτιρίου και βοηθητικούς κοινόχρηστους χώρους. Καταλαμβάνει επιφάνεια περίπου 318 m2.

 

γ) Το Εκπαιδευτικό Κέντρο στο Ανατολικό τμήμα της Πυλωτής, όπου θα στεγασθούν χώροι που εξυπηρετούν τις Εκπαιδευτικές Λειτουργίες του Νοσοκομείου και περιλαμβάνει Αμφιθέατρο, Βιβλιοθήκη και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους. Καταλαμβάνει επιφάνεια περίπου 862 m2.

 

2. Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου στεφανιογράφου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του νοσοκομείου. Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί σε ήδη διαμορφωμένο χώρο του 3ου επιπέδου της νέας πτέρυγας.

 

3. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Ανάνηψης καρδιονευροχειρουργικών Περιστατικών.

 

4. Εφόσον παραμείνει αδιάθετο υπόλοιπο μέχρι τα € 30.000.000 αυτό θα διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

 

Ο κατ' αρχήν εκτιμώμενος προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των € 3.151.700 περιλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλύεται στο Παράρτημα της παρούσας πράξης.

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω θα εκπονηθούν μελέτες και προδιαγραφές οι οποίες θα εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 01-12-2010 Σύμβασης Δωρεάς που έχει κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή (νόμος 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), άρθρο 78).

 

Άρθρο δεύτερο

 

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2016/1214/ΕΕ)

 

Στο τέλος του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 25/2008 (ΦΕΚ 50/Α/2008) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Για την εφαρμογή των προτύπων και προδιαγραφών του Παραρτήματος του προηγουμένου εδαφίου, όλα τα κέντρα αίματος και οι νοσοκομειακές υπηρεσίες αιμοδοσίας διαθέτουν και χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο του συστήματος ποιότητας, τις κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής που ορίζει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Για τον ορισμό των κατευθυντήριων αυτών γραμμών, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. λαμβάνει πλήρως υπόψη του τις λεπτομερείς αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές ορθής παρασκευαστικής πρακτικής του πρώτου εδαφίου του άρθρου 47 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής που αναπτύχθηκαν από κοινού από την Επιτροπή και την ευρωπαϊκή διεύθυνση για την ποιότητα των φαρμάκων και της υγειονομικής περίθαλψης του Συμβουλίου της Ευρώπης και δημοσιεύτηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης.}

 

Άρθρο τρίτο: Παράταση προθεσμιών διαδικασίας εκκαθάρισης Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 90 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Έως 31-12-2018 τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα στρατιωτικά Νοσοκομεία, τα Νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι λοιπές δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και τα ιδιωτικά φαρμακεία (αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης και εντάσσονται σε αυτή από 01-01-2019.}

 

Άρθρο τέταρτο: Απαλλαγή φαρμακείων από διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις

 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 1963/1991 (ΦΕΚ 138/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Σε φαρμακοποιούς ή φαρμακεία που δηλώνουν ότι θα τηρήσουν σύμφωνα με την παράγραφο 3 διευρυμένο πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση: α) διημέρευσης, εφόσον το διευρυμένο ωράριο δηλώθηκε για το χρονικό πλαίσιο της εφημερίας από 08:00 έως 21:00 και για όσο χρόνο τηρεί το ωράριο αυτό, και β) διανυκτερεύσεων, εφόσον διευρυμένο ωράριο δηλώθηκε για το χρονικό πλαίσιο της διανυκτέρευσης από 21:00 έως 08:00 και για όσο χρόνο τηρεί το ωράριο αυτό.}

 

Άρθρο πέμπτο: Προμήθεια Φαρμάκων από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

 

Στο άρθρο 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 96/1973 (ΦΕΚ 172/Α/1973) προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

 

{2. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 26 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), μπορεί, για την εκπλήρωση των σκοπών του, να προμηθεύεται φάρμακα για ανθρώπινη χρήση από κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας και Χονδρικής Πώλησης Φαρμάκων, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), με ανώτατη τιμή τη νοσοκομειακή, όπως ορίζεται στα Δελτία Τιμών του άρθρου 17 ή σε άλλες διατάξεις.}

 

Άρθρο έκτο

 

1. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 66 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις έτους 2016 αντικαθίστανται ως εξής: έτους 2018,

 

β) στο τρίτο εδάφιο η ημερομηνία 31-12-2017 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 30-09-2018.

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016, 2017 και 2018, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.}

 

3. Οι συμβάσεις ΣΤ-1 και ΣΤ-2 που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της 5/2012 διακήρυξης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, για τον μοριακό έλεγχο των μονάδων αίματος, παρατείνονται από την ημερομηνία λήξης τους και για χρονικό διάστημα ενός έτους, εκτός εάν ολοκληρωθεί ο εν εξελίξει διαγωνισμός, με την προϋπόθεση της προηγούμενης έκπτωσης της τιμής αποζημίωσης των ισχυουσών συμβάσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 152 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

Άρθρο έβδομο

 

Η παράγραφος 13 του άρθρου 18 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να συμπληρώσουν τα πεδία κλάδος και ειδικότητα της Εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου Απογραφή μέχρι τις 14-03-2018. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ως άνω πεδίων μέχρι την ημερομηνία αυτή, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας παύει να καταβάλλεται μετά τον Απρίλιο του 2018.}

 

Άρθρο όγδοο

 

1. Το άρθρο 15 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας διοικείται από Διοικητή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και Υποδιοικητή πλήρους απασχόλησης, με τριετή θητεία, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας μπορεί να είναι είτε ιατρός, με ειδικότητα Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής Πνευμονολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας, είτε πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, σε κάθε περίπτωση δε, πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και μαζικών καταστροφών και γενικά στη διαχείριση κρίσεων. Την επαγγελματική ιδιότητα του ιατρού οφείλει να διαθέτει οπωσδήποτε ο ένας από τους δύο. Το ύψος των αποδοχών του Διοικητή ισούται με τις αποδοχές του Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας και το ύψος των αποδοχών του Υποδιοικητή ισούται με τις αποδοχές του Υποδιοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

Στις θέσεις του Διοικητή και Υποδιοικητή της παρούσας παραγράφου δύναται να τοποθετούνται υπάλληλοι που υπηρετούν σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με αυτοδίκαιη απόσπαση από το φορέα στον οποίο υπηρετούν. Μετά τη λήξη ή διακοπή της θητείας τους επανέρχονται στο φορέα όπου υπηρετούσαν και στην οργανική θέση που κατείχαν. Η θητεία στη θέση του Διοικητή ή Υποδιοικητή θεωρείται ως θητεία σε θέση ευθύνης σε υπηρεσία του φορέα όπου ανήκει η οργανική τους θέση και συνεκτιμάται ως προσόν για την υπηρεσιακή εξέλιξή τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον 1 έτος. Αν μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης διορισμού που εκδίδεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας, κατείχαν θέση ευθύνης στο φορέα που υπηρετούσαν, η θέση αυτή μετά την απόσπαση και μέχρι τη λήξη της καλύπτεται με αναπλήρωση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 87 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007).}

 

β) Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Ιατροί του κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, πλην Συντονιστών Διευθυντών, και στρατιωτικοί ιατροί, επιτρέπεται να απασχολούνται στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, για τη διασφάλιση της εικοσιτετράωρης λειτουργίας αυτού, με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Για την απασχόλησή τους αυτή αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 140 του νόμου 4472/2017, εκτός από τους ιατρούς του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, οι οποίοι αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

Οι στρατιωτικοί ιατροί που απασχολούνται στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας αποζημιώνονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, κατ' αναλογική εφαρμογή της καταβολής αποζημίωσης για εφημερίες που λαμβάνουν οι Επιμελητές Β', σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017), ήτοι από τις 07-08-2017.

 

Άρθρο ένατο

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 4498/2017 (ΦΕΚ 172/Α/2017) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{4. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας εντός προθεσμίας, η οποία ορίζεται με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης των θέσεων.}

 

Άρθρο δέκατο

 

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 4498/2017 (ΦΕΚ 172/Α/2017) προστίθενται τα εξής εδάφια:

 

{Στα Συμβούλια της περίπτωσης α' της παραγράφου Θ' του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009, εάν δεν υπηρετεί Συντονιστής Διευθυντής σε νοσοκομείο της οικείας υγειονομικής περιφέρειας, στη θέση του Συντονιστή Διευθυντή και του αναπληρωτή του ορίζονται ιατροί με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή της ίδιας με την κρινόμενη θέση ειδικότητας, από άλλη υγειονομική περιφέρεια. Στα συμβούλια της περίπτωσης β' της παραγράφου Θ' του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009, εάν στο οικείο τμήμα δεν υπηρετεί ιατρός με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή ή δεν υπηρετεί ιατρός της ίδιας με την κρινόμενη θέση ειδικότητας ή η θέση δεν εντάσσεται οργανικά σε κάποιο τμήμα, στη θέση Συντονιστή Διευθυντή και του αναπληρωτή του ορίζονται ιατροί με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή της ίδιας με την κρινόμενη θέση ειδικότητας, οι οποίοι υπηρετούν σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης υγειονομικής περιφέρειας.}

 

Άρθρο ενδέκατο

 

Η ισχύς του παρόντος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 08-02-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.