Νόμος 4599/19 - Άρθρο 51

Άρθρο 51


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αίτηση για την έκδοση της άδειας των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 27 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001) για τα έργα:

 

α) Της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης εντός της περιοχής του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, που αποτελεί το παράπλευρο δίκτυο του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, όπως εμφαίνονται στην από 14-12-2018 γενική οριζοντιογραφία του έργου σε κλίμακα 1:5.000 που έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που σε σμίκρυνση δημοσιεύεται στο Παράρτημα του παρόντος και

 

β) της Εθνικής Οδού Κρατήγου - Μυτιλήνης, όπως εμφαίνονται στα διαγράμματα, που προσαρτώνται στην απόφαση με αριθμό 5689/1985 του Νομάρχη Λέσβου (ΦΕΚ 338/Δ/1985), στην απόφαση με αριθμό 1024286/2219/Β0010/2002 του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 545/Δ/2002), στην απόφαση με αριθμό 31892/3847/2012 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 485/Δ/2012), στην απόφαση με αριθμό 26143/2014 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 208/Δ/2014), στην απόφαση με αριθμό 49497/2014 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 345/Δ/2014) και στην απόφαση με αριθμό 63166/2014 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 419/Δ/2014),

 

που έχουν εκτελεστεί έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου χωρίς άδεια ή καθ' υπέρβαση αυτής από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορεί να υποβληθεί έως τις 31-12-2019, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2971/2001.

 

n.4599.19.1Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.