Νόμος 4602/19 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Εθνικό Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερμικών Σημείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Διεύθυνση Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών υδάτων (ΔΙΕΘΜΥ) της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών τηρείται ηλεκτρονικό Μητρώο των θερμών πηγών της Χώρας, καθώς και των σταθμών παρακολούθησης των γεωθερμικών πεδίων.

 

Το Μητρώο αυτό μπορεί να εμπλουτίζεται με στοιχεία άλλων φορέων, καθώς και με τα νεώτερα στοιχεία που προκύπτουν στο πλαίσιο της τακτικής παρακολούθησης των θερμών πηγών και των γεωθερμικών πεδίων.

 

2. Για τον παραπάνω σκοπόν τηρείται στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών διαδικτυακή πύλη Εθνικού Μητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερμικών Σημείων (ΔΕΜΚΠΑΓΕΣ) με σκοπό τη συγκέντρωση, την τήρηση, την επεξεργασία και τη διάθεση στο κοινό και τους εμπλεκόμενους φορείς του συνόλου της δημοσιευμένης πληροφορίας και των γεωχωρικών δεδομένων των θερμών πηγών και των σταθμών παρακολούθησης του γεωθερμικών πεδίων.

 

3. Κάθε Μητρώο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών επικοινωνεί πλήρως με τη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (ΔΕΜΣΑΓΕ) και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3979/2011.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα θέματα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για τη δημοσιότητα, σύμφωνα με το παρόν Μέρος Α', και για τον τρόπο και τους όρους ή τους περιορισμούς πρόσβασης στα δεδομένα του Μητρώου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τήρηση και τη λειτουργία του Μητρώου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.