Νόμος 4602/19 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Σύσταση Επιτροπής Αντιμετώπισης Προβλημάτων Αξιοποίησης Γεωθερμικού Δυναμικού και Διαχείρισης Υδάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού και διαχείρισης υδάτων και, ειδικότερα, για γεωθερμικά ρευστά με θερμοκρασία μεταξύ 30°C και 35°C, όπου μπορεί να προκρίνεται η χρήση του προϊόντος ως χρήση ύδατος, και μέχρις ότου παρουσιαστεί ενδιαφέρον ενεργειακής αξιοποίησής τους, είναι δυνατή η σύσταση Επιτροπής Αντιμετώπισης Προβλημάτων Αξιοποίησης Γεωθερμικού Δυναμικού και Διαχείρισης Υδάτων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με απόφαση του αρμόδιου συντονιστή. Η Επιτροπή είναι τριμελής και σ' αυτήν συμμετέχουν ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής ως Πρόεδρος, καθώς και ένας εκπρόσωπος από τις αρμόδιες Διευθύνσεις για τη γεωθερμία και τα ύδατα, με τους αναπληρωτές τους.

 

2. Οι αποφάσεις της Επιτροπής, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οφείλουν να έχουν ως γνώμονα, πρωτίστως, τη βιώσιμη, ορθολογική και ολοκληρωμένη αξιοποίηση της ενέργειας του γεωθερμικού δυναμικού. Κριτήρια για τη σχετική αδειοδότηση αποτελούν η θερμοκρασία, οι λοιπές φυσικοχημικές ιδιότητες του ρευστού και η διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων.

 

3. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται και σχετικών θεμάτων που προϋπάρχουν της εφαρμογής του παρόντος Μέρους Α'.

 

4. Θέματα σχετικά με την ιαματική χρήση, καθώς και την έρευνα, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού δεν αποτελούν αντικείμενο της ως άνω Επιτροπής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.