Νόμος 4602/19 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Εντοπισμός υδρογονανθράκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν διαπιστωθεί, κατά τη διάρκεια της έρευνας, παρουσία υδρογονανθράκων, το γεγονός αυτό γνωστοποιείται αμέσως στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ) προς τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών, παραγγέλλει τη λήψη των αναγκαίων πρόσθετων μέτρων ασφαλείας και εκδίδει σχετικές οδηγίες.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση και με κριτήριο το όφελος για την εθνική οικονομία, ότι το δικαίωμα εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων κατισχύει του δικαιώματος εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού ή να ορίζεται ότι μπορεί να συνυπάρχουν και οι δύο εκμεταλλεύσεις. Η απόφαση λαμβάνεται με βάση σχετική έκθεση - πρόταση του μισθωτή, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων, και σχετική αξιολόγησή της από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Στην απόφαση αυτή μπορεί να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετοι όροι. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αξιώσεων από καθυστερήσεις υλοποίησης του προγράμματός του.

 

3. Αν η ανακάλυψη υδρογονανθράκων οδηγήσει στη σύναψη σύμβασης με νέο μισθωτή, αυτός υποχρεούται να επιστρέψει τα έξοδα έρευνας στον προηγούμενο μισθωτή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.