Νόμος 4602/19 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Υποστήριξη τμημάτων γεωθερμίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παρακολούθηση των γεωθερμικών πεδίων της Χώρας πραγματοποιείται από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών στο πλαίσιο του ρόλου του ως θεσμοθετημένου συμβούλου της Ελληνικής Πολιτείας, λαμβάνοντας υπόψη τα καταγραφικά της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 8, καθώς και μέσω εγκατάστασης καταγραφικών σταθμών, ιδιοκτησίας της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των αρμόδιων υπηρεσιών των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης.

 

2. Τα καθ' ύλην αρμόδια για τη γεωθερμία τμήματα μπορεί να έχουν, πέραν της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, επιπλέον επιστημονικούς συμβούλους από οποιοδήποτε επιστημονικό, ερευνητικό ή ακαδημαϊκό φορέα, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου είτε ακόμη και μεμονωμένους επιστήμονες προκειμένου να βοηθηθούν στο έργο τους, σύμφωνα με το άρθρο 5. Τα επιστημονικά στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση των επιστημονικών συμβούλων δίδονται μόνο στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής, αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην αρμόδια αποκεντρωμένη διοίκηση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.