Νόμος 4602/19 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Δικαιώματα συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και τρίτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην περίπτωση σύνταξης οποιουδήποτε συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο αφορά συμβάσεις εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού και εν γένει έρευνας και εκμετάλλευσης δημόσιων μεταλλευτικών και λατομικών χώρων, τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων, του Ταμείου Νομικών και οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και οι αμοιβές των δικηγόρων δεν δύνανται να υπερβαίνουν το ποσό των 3.000 € προ φόρος προστιθέμενης αξίας στις περιπτώσεις αναλογικού καθορισμού τους, ή το ποσό των 800 € προ φόρος προστιθέμενης αξίας σε περίπτωση πάγιου ποσού, για έκαστο εκ των ανωτέρω δικαιούχων. Για κάθε εγγραφή ή καταχώριση σύστασης ή μεταβίβασης ή άρσης ή διαγραφής εμπράγματων δικαιωμάτων ή σημειώσεων σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο, Μητρώο ή κτηματολόγιο, αναφορικά με τα συμβολαιογραφικά έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου, τα δικαιώματα του κτηματολογίου και των έμμισθων ή άμισθων υποθηκοφυλάκων δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό των 600 € προ φόρος προστιθέμενης αξίας, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, επιβάρυνσης ή τέλους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα ανωτέρω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.