Νόμος 4602/19 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Διάρθρωση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αρχή διαρθρώνεται υπό το Γενικό Διευθυντή σε Διευθύνσεις, Τμήματα, Υπηρεσίες, Περιφερειακές Μονάδες και Γραφεία.

 

2. Οι Διευθύνσεις συντονίζουν και ελέγχουν τις δραστηριότητες των Τμημάτων, Γραφείων και Εργαστηρίων, που υπάγονται σε αυτές, και είναι οι εξής:

 

α. Διεύθυνση Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ),

β. Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ),

γ. Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ),

δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδομών (ΔΑΝΥ),

ε. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ),

στ. Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ).

 

3. Απευθείας στον Γενικό Διευθυντή υπάγονται οι εξής, μη υπαγόμενες σε Διευθύνσεις, υπηρεσιακές μονάδες:

 

α. Γραφεία Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών.

 

β. Νομική Υπηρεσία.

 

γ. Περιφερειακές μονάδες.

 

δ. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων.

 

ε. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

 

4. Απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου υπάγεται η γραμματεία διοικητικού συμβουλίου.

 

5. Συλλογικά όργανα συντονισμού και ολοκλήρωσης είναι:

 

α. η Τεχνική Επιτροπή,

β. το Επιστημονικό Συμβούλιο,

γ. οι Ομάδες Διοίκησης Έργων (ΟΔΕ).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.