Νόμος 4602/19 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Ένταξη του προσωπικού σε μισθολογικά και βαθμολογικά κλιμάκια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τις αποδοχές και την εξέλιξη σε μισθολογικά κλιμάκια του προσωπικού της Αρχής, που καταλαμβάνει τις οργανικές θέσεις του άρθρου 43, εφαρμόζονται τα άρθρα 7 έως και 34 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015). Για τη βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού εφαρμόζονται τα άρθρα 80 έως 83 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.