Νόμος 4602/19 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Τοποθέτηση προσωπικού, ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η τοποθέτηση του προσωπικού στις υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής και η ανάθεση καθηκόντων γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων και τις ειδικότητες των υπαλλήλων.

 

2. Θέματα συνδεόμενα με ζητήματα άσκησης καθηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στις υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής ρυθμίζονται με σχετικές εγκυκλίους και αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.