Νόμος 4602/19 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής επιλέγονται με τη διαδικασία και τα κριτήρια των άρθρων 84 έως 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Ο Γενικός Διευθυντής και οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές επιλέγουν από τους υπαλλήλους της Αρχής, τους προϊσταμένους των γραφείων τους, για ίση με αυτούς θητεία.

 

2. Η πρόσληψη δικηγόρων στις θέσεις των προϊσταμένων της Νομικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Δικαστικού γίνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, απευθείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται τα περαιτέρω προσόντα για κάθε θέση της Νομικής Υπηρεσίας.

 

3. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας ορίζονται τα αναγκαία προσόντα και οι ειδικότητες για κάθε θέση Προϊσταμένου της Αρχής, στα οποία περιλαμβάνονται εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο της Αρχής, καθώς επίσης και γνωστική εξειδίκευση σε συναφή τομέα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.