Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 114

Άρθρο 114: Μεταθέσεις - Αποσπάσεις Αιρετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 51 του νόμου 1892/1990, καθώς και οι υπάλληλοι των δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών και οργανισμών κοινής ωφέλειας που εξέρχονται του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση και αν υπηρετούν, εκλεγόμενοι Νομάρχες, μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου ή πρόεδροι ή μέλη των συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων, διαρκούσης της θητείας τους δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός νομού, στον οποίο έχουν εκλεγεί, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 1943/1993 (ΦΕΚ 50/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.