Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Εκλογικό Δικαίωμα - Εκλογείς - Εκλόγιμοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκλογικό δικαίωμα έχουν οι δημότες εκλογείς των δήμων και των κοινοτήτων, που περιλαμβάνονται στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Κατά τα λοιπά, για την απόκτηση, τη στέρηση, την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, τις κυρώσεις για τη μη άσκησή του, καθώς και για τους εκλογικού καταλόγους ισχύουν οι διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας.

 

2. Εκλογείς κοινοτήτων, που τις διάφορες εποχές του χρόνου αλλάζουν ομαδικά διαμονή, είτε μέσα στην περιφέρεια της ίδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είτε στην περιφέρεια άλλης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο ή την κοινότητα που διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας και ψηφίζουν τους συνδυασμούς και υποψήφιους συμβούλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι γραμμένοι, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994 (ΦΕΚ 69/Α/1994) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 22 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

3. Νομάρχης και μέλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί δημότης εκλογέας δήμου ή Κοινότητας της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της διενέργειας των εκλογών.

 

4. Ειδικά για την υποβολή υποψηφιότητας επιτρέπεται η μεταδημότευση σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στης οποίας τους εκλογικούς καταλόγους είναι γραμμένος ο υποψήφιος, χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

 

Η απόφαση μεταδημοτεύσεως παύει να ισχύει μετά παρέλευση 3 μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) και την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.