Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Εκπροσώπηση νησιωτικών πρώην επαρχιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κάθε νησιωτική πρώην επαρχία εκπροσωπείται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο με έναν τουλάχιστον σύμβουλο.

 

Σε περίπτωση που σύμφωνα με την ανωτέρω Κατανομή Εδρών, ορισμένες νησιωτικές πρώην επαρχίες δεν εκπροσωπούνται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος της νησιωτικής πρώην επαρχίας αυτής από τον επιτυχόντα συνδυασμό και αναπληρωματικός ο αμέσως επόμενος.

 

Δεν εκλέγεται ο τελευταίος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του ίδιου συνδυασμού που δεν είναι υποψήφιος νησιωτικής πρώην επαρχίας. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται διαδοχικά μέχρι τη συμπλήρωση ενός τουλάχιστον εκλεγόμενου συμβούλου για κάθε νησιωτική πρώην επαρχία. Σε περίπτωση νησιωτικών πρώην επαρχιών που εκλέγουν ίσο αριθμό συμβούλων ενεργείται κλήρωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 34 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.