Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Εκπροσώπηση Επαρχείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 34, επαρχεία με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους εκπροσωπούνται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο με 3 νομαρχιακούς συμβούλους, επαρχεία με πληθυσμό από 5.001 μέχρι 20.000 κατοίκους εκπροσωπούνται με 5 νομαρχιακούς συμβούλους και επαρχεία με πληθυσμό από 20.001 και άνω κατοίκους εκπροσωπούνται με 7 νομαρχιακούς συμβούλους.

 

2. Από το σύνολο των εδρών του επαρχείου τα 3/5 των εδρών ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 στον επιλαχόντα. Ο υπολογισμός των 3/5 και των 2/5 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 33. Αν κατά τον υπολογισμό των 3/5 των εδρών κάθε επαρχείου προκύπτει αριθμός εδρών μεγαλύτερος από τον αριθμό που προκύπτει από τον υπολογισμό των 3/5 στο σύνολο των εδρών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι επιπλέον έδρες αφαιρούνται από τις έδρες των επαρχιών με το μεγαλύτερο αριθμό εδρών του επιτυχόντος συνδυασμού.

 

3. Η κατανομή των εδρών του επαρχείου μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών γίνεται ανάλογα με το συνολικό αριθμό των εδρών που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την αναλογική αυτή κατανομή ενεργείται κλήρωση.

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με επαρχεία, όταν προκύπτει ότι με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32, 33, 34 και του παρόντος ο αριθμός των νομαρχιακών συμβούλων με τους οποίους εκπροσωπείται το επαρχείο στο Νομαρχιακό Συμβούλιο είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των συμβούλων με τους οποίους εκπροσωπείται αυτό με τις διατάξεις της παραγράφου 1. Για την εφαρμογή των λοιπών διατάξεων αυτού του άρθρου ως σύνολο των εδρών του επαρχείου λαμβάνεται το σύνολο των εδρών των επαρχιών οι οποίες απαρτίζουν το επαρχείο, όπως αυτό προκύπτει από τις λοιπές διατάξεις του νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.