Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 292

Άρθρο 292: Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτουν από συνένωση άλλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων ή κοινοτήτων που καταργούνται με τη συνένωση ως προς:

 

α. Τις αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 που έχουν συσταθεί από καθένα από τους συνενούμενους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Επιχειρήσεις αυτές περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

β. Τις Επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης του νόμου 1069/1980 που έχουν συσταθεί από καθέναν από τους συνενούμενους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Οι Επιχειρήσεις αυτές περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

γ. Τις διαδημοτικές ή διακοινοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 285 στις οποίες συμμετέχουν ορισμένοι ή όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. που συνενώνονται σε ένα δήμο ή κοινότητα.

 

Οι Επιχειρήσεις αυτές περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

δ. Τις διαδημοτικές ή διακοινοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 285 στις οποίες συμμετέχουν οι καταργούμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

 

Στις Επιχειρήσεις αυτές συμμετέχει αυτοδικαίως κάθε νέος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά το άθροισμα των ποσοστών συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης των καταργούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Αν στις Επιχειρήσεις αυτές συμμετέχουν και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν καταργούνται, οι Επιχειρήσεις αυτές εξακολουθούν να ανήκουν και στους εν λόγω Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός από αυτούς στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

 

ε. Τις λοιπές Επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν οι καταργούμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

 

Στις Επιχειρήσεις αυτές συμμετέχει αυτοδικαίως κάθε νέος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά το άθροισμα των ποσοστών συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης των καταργούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 292 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997)

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.