Προεδρικό διάταγμα 56/95 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Γεωργίας ορίζει ένα ή περισσότερα Εργαστήρια Αναφοράς για την ανάλυση και τις δοκιμασίες του γάλακτος και των προϊόντων με βάση το γάλα και γνωστοποιεί τον κατάλογο αυτό στην Επιτροπή.

 

Τα καθήκοντα των Εργαστηρίων αυτών είναι τα ακόλουθα:

 

συντονίζουν τις δραστηριότητες των εργαστηρίων στα οποία ανατίθεται η διεξαγωγή των αναλύσεων ελέγχου των χημικών ή βακτηριολογικών προδιαγραφών και των δοκιμασιών που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα,
επικουρούν την αρμόδια αρχή για την οργάνωση του συστήματος ελέγχου του γάλακτος και των προϊόντων με βάση το γάλα,
οργανώνουν τακτικά συγκριτικές δοκιμές,
εξασφαλίζουν την διάδοση των πληροφοριών που παρέχει το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς που αναφέρεται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Δ προς τις αρμόδιες αρχές και τα Εργαστήρια στα οποία ανατίθενται η διεξαγωγή των αναλύσεων και των δοκιμασιών του γάλακτος και των προϊόντων με βάση το γάλα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 30 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2007 (ΦΕΚ 95/Α/2007).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.