Προεδρικό διάταγμα 56/95 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 38/1990 (ΦΕΚ 14/Α/1990) καταργείται από την 01-01-1994.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 162/1990 (ΦΕΚ 60/Α/1990) και η απόφαση 1991/180/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 14-02-1991 για την καθιέρωση ορισμένων μεθόδων που αφορούν τις αναλύσεις και δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο νωπό γάλα και το θερμικά επεξεργασμένο γάλα εξακολουθούν να ισχύουν για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος.

 

3. Στην περίπτωση 14 του Κεφαλαίου Ι του Παραρτήματος Α' του άρθρου 84 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 420/1993 (ΦΕΚ 179/Α/1993) η παύλα και ο τίτλος αντικαθίστανται από τον αριθμό και τον τίτλο του παρόντος διατάγματος αντίστοιχα.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 430/1981 (ΦΕΚ 115/Α/1981) καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 30 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2007 (ΦΕΚ 95/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.