Προεδρικό διάταγμα 56/95 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Παραρτήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατωτέρω παρατίθενται τα παραρτήματα Α, Β, Γ, και Δ, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως εξής:

 

Παράρτημα Α: Όροι για την παραλαβή νωπού γάλακτος στην εγκατάσταση επεξεργασίας ή / και μεταποίησης

Παράρτημα Β

Παράρτημα Γ

Παράρτημα Δ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 30 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2007 (ΦΕΚ 95/Α/2007).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.